Z Bezpieczeństwem w pracy jesteśmy związani od 1974 roku, będąc
w służbie BHP prowadzonej dla Państwowego Przedsiębiorstwa Budowy Pieców Przemysłowych podczas realizowanych zadań na terenach dużych zakładów przemysłowych:

- Huty
- Koksownie
- Cementownie
- Zakłady Energetyczne
- Elektrociepłownie itp.

W roku 2009 przekształcono działalność BHP w strukturę pod nazwą BĄKOWSCY-BHP MANAGEMENT