Chemia na Warsztacie Samochodowym

CHEMIA NA WARSZTACIE SAMOCHODOWYM Substancje wykorzystywane podczas pracy na warsztatach samochodowych  mogą być przyczyną chorób, zatrucia, czy śmierci pracownika. Czynniki chemiczne mogą się dostawać do organizmu człowieka przez drogi oddechowe, skórę lub układ pokarmowy. Produkty, z jakimi mają styczność pracownicy warsztatów samochodowych to przede wszystkim oleje, środki antykorozyjne, płyny hamulcowe, płyn chłodniczy, masy szpachlowe, płyny …

Chemia na Warsztacie Samochodowym Read More »

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY NA WARSZTACIE I WYMAGANE DOKUMENTY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY NA WARSZTACIE I WYMAGANE DOKUMENTY Na każdym pracodawcy zgodnie z art. 66 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ciąży obowiązek zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jednak nie tylko Konstytucja reguluje kwestie obowiązków pracodawcy w zakresie BHP, zostały one wskazane również w innych aktach prawnych m.in.  art. 15 Kodeksu Pracy zobowiązuje Pracodawcę do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i …

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY NA WARSZTACIE I WYMAGANE DOKUMENTY Read More »

Środowisko Pracy w warsztacie, obowiązek i odpowiedzialność pracodawcy

ŚRODOWISKO PRACY W WARSZTACIE, OBOWIĄZEK I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY W myśl § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badańi pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy: Pracodawca wskazuje czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy, dla których wykonuje się badania i pomiary, po przeprowadzeniu rozpoznania źródeł ich emisji oraz …

Środowisko Pracy w warsztacie, obowiązek i odpowiedzialność pracodawcy Read More »

Szkolenia BHP w Warsztacie

SZKOLENIA BHP W WARSZTACIE W warsztacie, podobnie jak na innych stanowiskach pracy występują dwie formy szkolenia BHP: wstępne oraz okresowe.             Szkolenie wstępne BHP posiada dwie formy: wstępne ogólne (trwa minimum 3 godziny, każda po 45 min) oraz instruktaż BHP stanowiskowy (minimum 8 godzin, każda po 45 min). W szkoleniu BHP wstępnym ogólnym należy omówić …

Szkolenia BHP w Warsztacie Read More »

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ, A BEZPIECZEŃSTWO W WARSZTACIE

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ, A BEZPIECZEŃSTWO W WARSZTACIE Warsztat samochodowy jest to miejsce gdzie przeprowadza się naprawy mechaniczne, elektryczne, lakiernicze, spawalnicze itp. Nie ma więc uniwersalnego zestawienia środków ochrony indywidualnej  jakie powinien  posiadać mechanik. Buty, maski/półmaski filtrujące, przyłbice, kombinezony oraz rękawice ochronne powinny być dopasowane indywidualnie do pracownika, maszyn i urządzeń znajdujących się na stanowisku pracy. …

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ, A BEZPIECZEŃSTWO W WARSZTACIE Read More »

OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE PPOŻ I PP

OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE PPOŻ I PP W warsztacie samochodowym, tak jak w każdym innym miejscu pracy pracodawca jest zobowiązany do spełnienia obowiązków wynikających z kodeksu pracy, w tym dotyczących zakresu z pierwszej pomocy jak i ochrony przeciwpożarowej. PIERWSZA POMOC Zgodnie z art. 209 kodeksu pracy obowiązek zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu pierwszej pomocy spoczywa na …

OBOWIĄZKI PRACODAWCY W ZAKRESIE PPOŻ I PP Read More »

BADANIA LEKARSKIE. CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ?

BADANIA LEKARSKIE. CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? Przed rozpoczęciem zatrudnienia, każdy pracownik powinien wykonać badania lekarskie do pracy. Na podstawie ich wyników pracodawca stwierdza, czy możesz pełnić obowiązki służbowe na danym stanowisku. Według przepisów kodeksu pracy, badania lekarskie do pracy są obowiązkowe. Zanim rozpocznie się  wykonywanie zadań służbowych na określonym stanowisku. Badania lekarskie do pracy obejmują konkretne …

BADANIA LEKARSKIE. CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ? Read More »

JAK WŁAŚCIWIE I ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP PRZEPROWADZIĆ INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY ?

JAK WŁAŚCIWIE I ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP PRZEPROWADZIĆ INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY ? Przeprowadzając instruktaż stanowiskowy warto najpierw zapoznać się z informacjami jak długo ma on trwać, jakie cele powinien osiągnąć pracownik, kto musi przejść powyższy instruktaż. Znając przytoczone informacje możemy zapoznać się z programem szkolenia oraz etapami jego realizacji, aby pracownik jak najlepiej był przygotowany do …

JAK WŁAŚCIWIE I ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP PRZEPROWADZIĆ INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY ? Read More »

KARTA CHARAKTERYSTYKI – jak ją czytać, jak z niej korzystać, wzór aktualnej karty

KARTA CHARAKTERYSTYKI – JAK JĄ CZYTAĆ, JAK Z NIEJ KORZYSTAĆ, WZÓR AKTUALNEJ KARTY​ Pracownik na warsztacie korzysta z substancji chemicznych? Czy stosuje rozpuszczalniki, farby, kleje i inne? Pracodawco pamiętaj o kartach charakterystyki, gdyż informacje w niej zawarte wpływają na wzrost bezpieczeństwa w pracy. Skąd je wziąć? Zawsze należy zażądać od dostawcy substancji w formie elektronicznej …

KARTA CHARAKTERYSTYKI – jak ją czytać, jak z niej korzystać, wzór aktualnej karty Read More »

NADZÓR BHP NA WARSZTACIE

NADZÓR BHP NA WARSZTACIE W warsztacie tak jak w każdym innym miejscu pracy, pracodawca odpowiedzialny jest za nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP. Szczególnie, że praca na warsztacie samochodowym pełna jest wielu zagrożeń. Zgodnie z art. 207 Kodeksu Pracy to właśnie odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy jest absolutnie podstawowym obowiązkiem pracodawcy. …

NADZÓR BHP NA WARSZTACIE Read More »