BADANIA LEKARSKIE. CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ?

BADANIA LEKARSKIE. CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ?

Przed rozpoczęciem zatrudnienia, każdy pracownik powinien wykonać badania lekarskie do pracy. Na podstawie ich wyników pracodawca stwierdza, czy możesz pełnić obowiązki służbowe na danym stanowisku.

Według przepisów kodeksu pracy, badania lekarskie do pracy są obowiązkowe. Zanim rozpocznie się  wykonywanie zadań służbowych na określonym stanowisku.

Badania lekarskie do pracy obejmują konkretne grupy pracowników. Wśród nich znajdują się:

  • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
  • osoby młodociane przenoszone na stanowiska pracy,
  • inne osoby, które przenoszone są na stanowiska pracy charakteryzujące się uciążliwymi warunkami lub czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.

Na początku zatrudniony pracownik  musisz wykonać tzw. wstępne badania do pracy. Powinno się je przejść tuż po przyjęciu do pracy, czyli jeszcze przed tym, jak przystąpisz do pełnienia swoich obowiązków zawodowych. Jeśli pracodawca dopuści pracownika do pracy bez aktualnych badań, grozi mu grzywna w wysokości od 1000 do nawet 30.000 zł.

Skierowanie na badania lekarskie do pracy wydawane jest przez pracodawcę. Skierowanie na badanie lekarskie do pracy powinno zawierać nazwę stanowiska, na którym pracownik będzie zatrudniony oraz określać typ badań, które mają być wykonane. Ważne są również wszelkie informacje dotyczące ewentualnych czynników uciążliwych, szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, z którymi będziesz mógł się zetknąć w trakcie wykonywania pracy..

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, badania lekarskie do pracy powinien opłacić pracodawca. 

Wstępne badania do pracy to jednak nie wszystko. Po upłynięciu ważności badań wstępnych należy wykonać badania w trakcie pracy. Są to:

  • badania okresowe,
  • badania kontrolne.

Okresowe badania lekarskie przeprowadza się po to, by sprawdzić czy nadal można pracować na konkretnym stanowisku. Robi się je wtedy, gdy badania wstępne stracą swoją ważność. Częstotliwość ich wykonywania zależy więc od rodzaju i warunków pracy. 

Kontrolne badania do pracy musi wykonać się wtedy, gdy przez więcej niż 30 dni przebywało się na zwolnieniu lekarskim z powodu niezdolności do pracy. Po tak długiej chorobie, powinno się sprawdzić, czy wciąż można pracować na obejmowanym  stanowisku.

Magdalena Biedka

Starszy Inspektor ds. BHP

BĄKOWSCY-BHP MANAGEMENT

__________________________________________

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *