SZKOLENIA BHP

Szkolenia Wstępne Ogólne i Okresowe BHP:

- Stanowiska kierownicze

- Stanowiska inżynieryjno-techniczne

- Stanowiska administracyjno-biurowe

- Stanowiska robotnicze

Kompleksowość szkoleń i dokumentacji:

- Przegląd stanowisk pracy

- Zapoznanie się z procesem produkcyjnym

- Zapoznanie się z istniejącą dokumentacją BHP

Logistyka Szkoleń:

- Terminowość Szkoleń