AUDYTY BHP

Wiele organizacji posiada już wdrożone systemy. Często jednak zdarza się, iż mimo prowadzonych audytów i otrzymywanych certyfikatów nie wszystko jest zgodne z wymogami prawa.

Nasze bogate doświadczenie pozwala nam na przeprowadzenie audytów wewnętrznych BHP w odmienny sposób.
Celem naszego sprawdzenia jest poddanie analizie prawnej realizacji procesów BHP w firmie, tak jak byśmy mieli je od nowa tworzyć dla Państwa.

Nie wybieramy próbek, a sprawdzamy każdy z działów BHP, który Państwa organizację może dotyczyć.

Audyt może pozwolić organizacji,  na spojrzenie czy realizowane są aspekty prawne jakie w danym czasie obowiązują i uniknąć zawczasu konsekwencji jakie mogą dotknąć organizację i osoby nią zarządzające.