SŁUŻBA BHP

Realizujemy obowiązek pracodawcy poprzez outsourcing:
22 zadania służby BHP.
( Zgodnie z ustawą w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz. U. nr 109 z 1997r. Poz. 704 )