Szkolenia BHP w Warsztacie

SZKOLENIA BHP W WARSZTACIE

W warsztacie, podobnie jak na innych stanowiskach pracy występują dwie formy szkolenia BHP: wstępne oraz okresowe.

            Szkolenie wstępne BHP posiada dwie formy: wstępne ogólne (trwa minimum 3 godziny, każda po 45 min) oraz instruktaż BHP stanowiskowy (minimum 8 godzin, każda po 45 min).

W szkoleniu BHP wstępnym ogólnym należy omówić przepisy, które mają odniesienie do danego stanowiska pracy, podstawowe informacje z Kodeksu pracy ważne dla każdego pracownika, informacje z regulaminów pracy, pierwszej pomocy oraz postępowaniu w razie wypadku i sytuacjach zagrożenia.

Podczas instruktażu stanowiskowego kierownik lub pracodawca ma czas na zapoznanie pracownika z ryzykiem zawodowym na jego stanowisku pracy,  wszystkimi czynnikami środowiska pracy, które występują w warsztacie oraz sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami. Szkolenie BHP kończy się sprawdzeniem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Stanowi to podstawę dopuszczenia pracownika do pracy na określonym stanowisku. Prowadzący instruktaż również pokazują metody bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Szkolenie wstępne BHP jest ważne do roku od daty szkolenia dla wszystkich pracowników, a dla kierowników, brygadzistów, mistrzów tylko pół roku.

            Szkolenia okresowe BHP:

 

Ważność szkoleń

Forma szkolenia

Czas trwania szkolenia

Stanowiska kierownicze

5 lat

Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane

Minimum 16 godzin*

Stanowiska administracyjno- biurowe

6 lat

Seminarium, samokształcenie kierowane

Minimum 8 godzin*

Stanowiska robotnicze

3 lata

Instruktaż

Minimum 8 godzin*

Stanowiska robotnicze z pracami szczególnie niebezpiecznymi (np. praca na wysokości, praca na lakierni)

1 rok

Instruktaż

Minimum 8 godzin*

* każda godzina po 45 min

Po szkoleniu BHP pracownik powinien mieć bardziej aktualną i uzupełnioną wiedzę i umiejętności z zakresu:

  1. Przepisów i zasad BHP związanych z wykonywaną pracą.
  2. Zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metody chronienia przed tymi zagrożeniami.
  3. Postępowania w razie wypadku i sytuacjach zagrożenia.

Każde szkolenie BHP powinno mieć opracowany szczegółowy program szkolenia, który jest adekwatny dla danego stanowiska pracy oraz potwierdzony odpowiednim dokumentem- kartą szkolenia wstępnego lub zaświadczeniem (dla szkolenia okresowego).

Emilia Solecka

Inspektor ds. BHP

BĄKOWSCY-BHP MANAGEMENT

__________________________________________

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *