Środowisko Pracy w warsztacie, obowiązek i odpowiedzialność pracodawcy

ŚRODOWISKO PRACY W WARSZTACIE, OBOWIĄZEK I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY

W myśl § 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy:

 1. Pracodawca wskazuje czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy, dla których wykonuje się badania i pomiary, po przeprowadzeniu rozpoznania źródeł ich emisji oraz warunków wykonywania pracy, które mają wpływ na poziom stężeń lub natężeń tych czynników lub na poziom narażenia na oddziaływanie tych czynników, ze szczególnym uwzględnieniem:

1) rodzaju tych czynników oraz ich właściwości;

2) procesów technologicznych i ich parametrów;

3) wyposażenia technicznego, w tym maszyn, urządzeń, instalacji i narzędzi, które mogą być źródłem emisji czynników szkodliwych dla zdrowia, z uwzględnieniem wyników pomiarów tej emisji dostarczanych przez producentów;

4) środków ochrony zbiorowej i danych dotyczących ich użytkowania;

5) organizacji pracy i sposobu wykonywania pracy;

6) rzeczywistego czasu narażenia na oddziaływanie czynników szkodliwych dla zdrowia,
z uwzględnieniem obowiązującego u pracodawcy systemu i rozkładu czasu pracy.

 1. Pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami, w trybie przyjętym u danego pracodawcy, działania dotyczące:

1) rozpoznania i typowania czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

2) wykonywania badań, pomiarów i pobierania próbek tych czynników na stanowisku pracy.

Pracodawca jest zobowiązany:

 • wykonać badania i pomiary czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności,
 • przechowywać wyniki badań i pomiarów  przez okres 3 lat, licząc od daty ich wykonania,
 • informować pracowników narażonych na oddziaływanie czynników szkodliwych dla zdrowia
  w środowisku pracy o aktualnych wynikach badań i pomiarów, udostępniać te wyniki oraz wyjaśniać ich znaczenie,
 • prowadzić na bieżąco rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy (rejestr czynników szkodliwych pracodawca powinien przechowywać przez 40 lat)
 • wpisywać na bieżąco wyniki badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia do karty badań i pomiarów.

Bezsprzecznym jest fakt, iż w warsztacie samochodowym właściwie na każdym stanowisku wymienić można szereg czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia pracowników. Z całą pewnością na każdym ze stanowisk będzie występował hałas o dość dużym natężeniu, który generują urządzenia, pochodzący od własnej pracy oraz od pracy osób znajdujących się w warsztacie. Ponadto:

 • Prace Blacharskie – Spawacz – narażony będzie na pyły (prace z użyciem szlifierki/polerki) oraz czynniki chemiczne (gazy, metale, półmetale) a także promieniowanie powstające podczas spawania.
 • Lakiernik (Pomocnik Lakiernika) wykazuje narażenie na pyły (podczas przygotowania karoserii samochodowej do malowania) oraz na substancje chemiczne stanowiące skład bazy pod lakier, lakieru, utwardzacza, czy też rozpuszczalników do mycia lub odtłuszczania powierzchni.
 • Diagnosta – narażony jest na gazy pochodzące ze spalin samochodów.
 • Pracownik Myjni – największym narażeniem pracownika myjni jest bardzo duże natężenie hałasu związane z pracą myjki oraz drgania miejscowe, dodatkowo pracownik ten narażony jest na działanie czynników chemicznych zawartych w detergentach.
 • Prace przy obsłudze wszelkiego rodzaju elektronarzędzi, podnośników hydraulicznych, kluczy pneumatycznych – w tym przypadku oprócz wyżej wspomnianego hałasu (który zwykle charakteryzuje się dość wysokim poziomem narażenia) mamy do czynienia również z wibracją czyli tak zwanymi drganiami mechanicznymi.

Wspomniane czynniki (oraz stanowiska) mogą się różnić w zależności od rozmieszczenia pomieszczeń, zakresu działalności warsztatu, sposobu wykonywania pracy i wielu innych czynników. Nie sposób jest określić jednoznacznie jakie pomiary należy wykonać dla stanowisk w zakładzie pracy bez dokładnych informacji dotyczących tego jak wykonywana jest praca oraz jakie urządzenia są
w niej wykorzystywane.

Anna Wójcik

Starszy Inspektor ds. bhp

BĄKOWSCY-BHP MANAGEMENT

__________________________________________

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *